Klinik Toksikoloji Derneği
 

KLİNİK TOKSİKOLOJİ DERNEĞİ TARAFINDAN
DÜZENLENEN ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILIMLI TOPLANTILAR:

İlk Toplantı:

2 Eylül 1996 tarihinde Bursa’da Gönlüferah Otelde yapılmıştır. Bu Toplantıda üyelerimizin birbirleriyle tanışması sağlanmış, ilginç olgu sunumları yapılmış ve ulusal düzeyde bilimsel aktivitelere başlama kararı alınmıştır.

 

İkinci Toplantı:

14-15 Haziran 1997 tarihleri arasında Donanma Komutanlığı Gölcük Askeri tesislerinde yapılan bu Toplantıda, ulusal düzeyde bilim insanlarının katılımıyla zehirlenmelerin tanı ve tedavisi tartışılmıştır.

 

Üçüncü Toplantı:

20 Eylül 1997 tarihinde İstanbul Şişli Etfal Hastanesi’nde, ulusal düzeyde katılımla yapılmış Toplantının ana konusunu  “Karbon Monoksid Zehirlenmeleri” oluşturmuştur.

 

Dördüncü Toplantı:

2 Mayıs 1998 tarihinde Pamukkale Üniversitesi’nin katkılarıyla, Denizli’de yapılan bu Toplantıda “Mantar Zehirlenmeleri” ayrıntılarıyla sunulup tartışılmıştır.

 

Beşinci Toplantı:

11-13 Haziran 1999 tarihleri arasında Mudanya/Bursa’da yapılan 5. Toplantıda “Genel Anestezikler, Organofosfatlar ve Salon Bitkileri ile Zehirlenmeler” konuşulup tartışılmıştır.

 

Altıncı Toplantı:

7-9 Nisan 2000 tarihleri arasında Edirne’de yapılan 6. Toplantının konusu “İlaç Zehirlenmeleri ve Ağrı kesicilerle Zehirlenmeler” olmuştur.

 

Yedinci Toplantı:

18-20 Mayıs 2001 tarihleri arasında Derbent/İzmit’te yapılmış, “Genel Anestezikler-DNA hasarı-Gıdasal Antioksidanlar, Trisiklik Antidepressanlar, Bitkisel İlaç nedir? Zehir Danışma Merkezleri” konuları bu Toplantıda ele alınıp tartışılmıştır.

 

Sekizinci Toplantı:

19 Mayıs 2002 tarihinde Dr. Refik Saydam Merkezi Sıhhiye /Ankara’da yapılan 8. Toplantı, “Antidot Mekanizmaları, Kimyasal Terör, Önlenmesi ve Tedavisi” ana konularını kapsamıştır.

 

Dokuzuncu Toplantı:

17-19 Mayıs 2003 tarihleri arasında Sivas’ta yapılan 9. Toplantının konuları; “Madde Bağımlılığının Toksikolojik Yönü, Organofosfat Zehirlenmeleri” olmuştur.

 

Onuncu Toplantı:

20-22 Mayıs 2004 tarihleri arasında Mudanya/Bursa’da yapılmış, “Isırık ve Sokmalar konusu ile Karbon Monoksid Zehirlenmeleri” konuşulup tartışılmıştır.

 

I. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi:

Adli Tıp Derneği ile ortaklaşa 20-22 Nisan 2005 tarihleri arasında, Ankara’da I. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi düzenlenmiştir. Disiplinlerarası olarak ilk kez düzenlenen bu kongrede, derneğimiz düzenleyici olarak görev yapmıştır.

 

Onbirinci Toplantı:

18-20 Mayıs 2006 tarihleri arasında Erzurum ve Erzincan’da düzenlenmiş, “Besin Zehirlenmeleri” ana konu olmuştur.

 

Onikinci Toplantı:

18-20 Mayıs 2007 tarihleri arasında Mudanya’da yapılan 12. Toksikoloji Derneği Toplantısı ve II. Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi birlikte olarak derneğimiz tarafından düzenlenmiştir.  “Çevre” ana başlığı altında, “Çevre kirlenmesi ve Agroterörizm” konuları ele alınmış olup, konularında tanınan saygın yabancı bilim insanlarının da konuşmacı olarak katıldıkları bu Toplantı ile uluslararası katılımlı niteliği kazanılmıştır.

 

Onüçüncü Toplantı:

16-19 Mayıs 2008 tarihleri arasında Trabzon KTÜ Osman Turan Kongre Merkezinde  yapılan Toplantıda “Deniz Canlıları ile Zehirlenmeler, İlaç Güvenirliliği, Deli Bal ve Oksijen İlaç mı Zehir mi?” gibi konular, uzman konuşmacılar tarafından ele alınarak işlenmiştir.

 

Ondördüncü Toplantı:

16-19 Mayıs 2009 tarihinde Denizli Pamukkalede yapılan Toplantımızda; pestisitler, toksidromlar ve ileri destek tedavileri gündeme getirilmiştir.

 

Onbeşinci Toplantı:

15-19 Mayıs 2010 tarihinde Antakya’da düzenlediğimiz kongremizde; genetiği değiştirilmiş organizmalar, anestezide toksisite, zehirli yılanlar, madde bağımlılığı konuları ilgili panellerde irdelenmiş ve tartışılmıştır.

 

Onaltıncı Toplantı:

18-21 Mayıs 2011 yılında Kayseri Erciyes de gerçekleştirdiğimiz kongremizde “Güncel Zehirlenmeler ve Ağır Metal Zehirlenmeleri” temaları üzerinde durulmuştur.

 

Onyedinci Toplantı:

17-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında Mardin’de yapılan son kongremizde; tıpta ve günlük yaşamda ilaç ve ürün sorunları ile bölgesel zehirlenme sorunları gözden geçirilmiş ve tartışılmıştır.

 

Onsekizinci Toplantımız;

23-25 Mayıs 2013 tarihlerinde Kahramanmaraşta gerçekleştirilerek, “Hayatımızdaki toksik tehlikeler ve Kimyasal savaşta zehirlenmeler”  gözden geçirilmiştir.

 

Ondokuzuncu Toplantımız;

17-19 Mayıs 2014 tarihinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde, Atatürk Kültür Merkezi Muğla ve Yücelen Otel Gökovada gerçekleştirilmiştir.

 

Yirminci Toplantımız;

22-24 Mayıs 2015 tarihlerinde Ankara Gar Kule “Behiç Erkin Toplantı Salonu”nda gerçekleştirilmiştir. Bu kongremiz sırasında 8. Zehirlenmeler Geliştirme Kursumuz yapılmıştır.

 

Yirmibirinci Toplantımız;

13-15 Mayıs 2016 tarihlerinde Isparta Barida Otel Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Bu kongremiz sırasında 12. Zehirlenmeler Geliştirme Kursumuz yapılmıştır.